ПІДРУЧНИКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЇ САВ

ПІДРУЧНИКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЇ САВ, ВИДАНІ В 2017-2019

№ з/п Автор та назва підручника Електронне посилання на підручник
1 Підручник «Матеріалознавство та технологія металів» (авт. Власенко А. М.) https://lib.imzo.gov.ua/pdruchniki-ta-navchaln-posbniki-dlya-zdobuvachv-profesyno-profesyno-tekhnchno-osvti/pdruchnik-materaloznavstvo-ta-tekhnologya-metalv-avt-vlasenko-a-m/
2 Підручник «Допуски, посадки та технічні вимірювання» (авт. Набродов В. 3.) https://lib.imzo.gov.ua/pdruchniki-ta-navchaln-posbniki-dlya-zdobuvachv-profesyno-profesyno-tekhnchno-osvti/pdruchnik-dopuski-posadki-ta-tekhnchn-vimryuvannya-avt-nabrodov-v-3/
3 Навчальний посібник «Розробка, виробництво, конструктивні особливості нової сільськогосподарської техніки» (авт. Скрипник В. І.) https://lib.imzo.gov.ua/pdruchniki-ta-navchaln-posbniki-dlya-zdobuvachv-profesyno-profesyno-tekhnchno-osvti/navchalniy-posbnik-rozrobka-virobnitstvo-konstruktivn-osoblivost-novo-slskogospodarsko-tekhnki-avt-skripnik-v-/
4 Підручник

«Діагностика і технологія ремонту автомобілів» (авт. Коваленко В. М., Щуріхін В. К.)

http://svpu-profi.lg.ua/?atricle=581&txt=12.01.2018