ОХОРОНА ПРАЦІ

План заходів з підготовки та проведення Дня ОП 2016

Охорона праці – запорука здоров’я і життя

Одна з найважливіших державних задач, направлених на збереження та здоров’я працівників в процесі їх трудової діяльності, створення безпечних і нешкідливих умов праці.

 Служба охорони праці

Предмет “Охорона праці” 

Головною метою служби охорони праці є створення на кожному робочому місці безпечних умов праці, безпечної експлуатації обладнання, зменшення або нейтралізація дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів на організм працівників і як наслідок – недопущення виробничого травматизму та професійних захворювань. Викладання предмета “Охорона праці” покликано дати майбутнім фахівцям необхідні знання, реалізація яких на практиці сприятиме покращенню умов праці, підвищенню її продуктивності, запобіганню професійних захворювань, виробничого травматизму, аварій. Згідно з навчальним планом і програмами з предмета “Охорона праці”, учні вивчають правові та організаційні питання охорони праці, основи пожежної та електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.