БАРМЕН

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника закладу професійної (професійно-технічної) освіти

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

 

  1. Професія: 5123 Бармен
  2. Кваліфікація: бармен 4-го розряду
  3. Кваліфікаційні вимоги

 

Повинен знати:

асортимент, рецептури, технологію виготовлення, правила оформлення і відпуску обмеженого асортименту алкогольних, слабоалкогольних, безалкогольних готових до споживання та змішаних напоїв, що складають класичну карту бару, закусок, страв і кондитерських виробів;

температурні режими подавання готових до споживання та змішаних напоїв, закусок, страв;

умови і терміни зберігання кулінарної продукції та покупних товарів, вимоги до якості барної продукції;

основи національного та безпечного харчування;

правила етикету і технологію обслуговування споживачів за барною стійкою та в залі;

правила роботи закладів ресторанного господарства;

правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями;

Основні типи барних карт (класична, винна, дегустаційна, сезонна, чайна, коктейльна, кальянна, сигарна і пр.).

Правила проведення інвентаризації;

правила роздрібної торгівлі тютюновими виробами;

форми розрахунку зі споживачами, в тому числі за кредитними та дисконтними картками;

порядок оформлення рахунків і розрахунку по них із споживачами;

програми і знижки, що діють у певні години і дні у закладах ресторанного господарства, правила експлуатації відповідних видів торгово-технологічного обладнання, реєстраторів розрахункових операцій (РРО), барного інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі;

правила експлуатації відео та аудіотехніки, R-kepper (1С);

іноземну мову міжнародного спілкування в межах розмовного мінімуму;

правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни, основи галузевої економіки  і підприємництва, правових знань, конфліктології.  

 

Повинен вміти:

обслуговувати споживачів;

володіти комунікативними здібностями, базовим словесним запасом, пропонувати, демонструвати,  реалізовувати готові до споживання безалкогольні, слабоалкогольні напої (пиво, фруктові соки та мінеральні води), кондитерські вироби, закуски, страви;

готувати обмежений асортимент алкогольних та безалкогольних, змішаних напоїв, холодних і гарячих страв, закусок;

брати участь у розробці барних карт;

застосовувати різні способи декорування посуду для напоїв;

брати учать у проведенні інвентаризації бару;

складати заявки та отримувати напої, кулінарну продукцію та покупні товари;

відбракувати неякісні товари за органолептичними показниками;

забезпечувати зберігання напоїв, кулінарної продукції та покупних товарів відповідно до термінів і режиму зберігання; оформляти вітрини та барну стійку, утримувати їх у належному стані;

експлуатувати та обслуговувати аудіо та відеоапаратуру, R-kepper (1С);

контролювати дотримання споживачами культури поведінки;

вести необхідний облік, складати та здавати товарні звіти;

підраховувати та здавати гроші.

 

  1. Загальнопрофесійні вимоги

         Повинен:

          раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

         дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку у роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

 

  1. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При вступі на навчання
Повна або базова загальна середня освіта.
5.2. При підвищенні кваліфікації
Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» і стаж роботи за технологічно суміжними професіями офіціанта або буфетника 4-го розряду – не менше 1 року або 3-го розряду – не менше 2 років.
5.3. Після закінчення навчання
Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією бармена 4-го розряду; без вимог до стажу роботи.

 

  1. Сфера професійного використання випускника

Заклади ресторанного господарства.

 

  1. Специфічні вимоги

7.1.  Вік: прийняття на роботу здійснюється  після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.  

7.2.  Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затвердженого наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3.  Медичні обмеження.

 

 

ДСПТО 5123.GH.55.40-2014