МЕТОДИЧНА РОБОТА

Untitled 8 Педпрацівники ліцею працюють над основною методичною проблемою: «Формування в учнів навчальних і самоосвітніх умінь шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій».
Вся методична робота планується виходячи з цієї проблеми та діагностичної карти методичної та педагогічної допомоги інженерно-педагогічним працівникам.

У ліцеї створені і працюють методичні комісії:
• Методична комісія «Професійно-теоретичної і професійно-практичної підготовки з професій «Кондитер», «Офіціант», «Бармен», «Перукар (перукар-модельєр)».
• Методична комісія «Професійно-теоретичної і професійно-практичної підготовки з професії «Кухар»;.
• Методична комісія «Предметів професійно-теоретичної підготовки».
• Методична комісія „Загально-технічних та гуманітарних дисциплін ”.
• Методична комісія „Класних керівників і майстрів виробничого навчання».

Керівництво методичними комісіями здійснюють досвідчені викладачі і майстри виробничого навчання. Робота методичних комісій в межах методичної проблеми ліцею спрямована на пошук, розробку та впровадження у навчальний процес інноваційних освітніх технологій,  на підвищення педагогічної компетентності та покращення фахової майстерності педпрацівників; поліпшення матеріально-технічної та навчально-методичної бази кабінетів та лабораторій; впровадження у навчальний процес передового педагогічного досвіту.
У ліцеї створена локальна комп’ютерна мережа, яка об’єднала кабінет директора, бухгалтерію, методичний кабінет та навчальний комп’ютерний клас.

Untitled-13 Завдяки доступу до мережі Internetадміністрація ліцею, педагогічні працівники та учні мають змогу отримати додаткову інформацію як        з метою використання її у навчальних цілях, так і з метою самовдосконалення при здійсненні самоосвіти.
З метою вдосконалення комп’ютерної грамотності  педагогічних працівників у ліцеї постійно проводяться заняття з оволодіння ними необхідними у роботі коп’ютерними програмами.
У ліцеї здійснюється інформаційна робота та робота з інформаційно-методичного забезпечення. Роль центру інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу в ліцеї виконує бібліотека. Бібліотечний фонд складає 22 376 примірників.

 

 ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Практичний психолог Кучина Т.О. – переможець Всеукраїнського огляду-конкурсу «Професійна освіта інвалідів, осіб з особливими потребами у ПТНЗ».

Характерною рисою педагогічного колективу ліцею є здатність до оновлення та відкритість нового. Використання інноваційних технологій дозволяє педагогам ліцею працювати творчо, постійно перебувати у пошуку нових форм і нетрадиційних методик здійснення навчально-виховного процесу.

Ключ до успіху у викладанні предмета: вміння перетворити будь-яку гру на навчальний досвід. Гра – це навчання і один з найефективніших видів навчання, так вважає викладач вищої категорії, переможець обласного конкурсу «Викладач року – 2009» Шумейко Галина Олексіївна.
Нестандартні уроки, які проводять викладачі вищої категорії Шумейко Г.О. і Бабаєва Г.А. – це творчий початок діяльності викладача та учнів, який приводить у рух мислення, почуття, уяву. Співдружність дій на уроці стимулює пошук, глибоку віру учня в свою захищеність, право на помилку і успішне виправлення допущених помилок. Учні стверджують себе через пошук і успішне переборювання інтелектуальних труднощів. З одного боку вони вірять у викладача, у його підтримку, а з другого боку – відчувають відповідальність за самостійне виконання дорученого.

Untitled 5Нетрадиційний урок у формі «Кулінарне ток-шоу» проводить викладач вищої категорії Бабаєва Галина Андріївна.

Можливості уроку невичерпні та сила його чарівна.
Кожен урок — це крок до дозрівання інтелекту учня,
цеглина в основі чарівного будинку на ім’я Розвиток і Знання,
без яких неможлива розумна, діяльна людина — творець.

 

Саме так вважає майстер виробничого навчання Сойфер Н.А., яка навчає професії «Бармен».

Як побудувати урок виробничого навчання, який дав би учням знання і уміння, значущість яких неможливо переоцінити, але щоб все, що відбувається на уроці, викликало в учнів щирий інтерес, справжню захопленість, формувало їх творчу свідомість, знає майстер виробничого навчання Сойфер Н.А. Використання мультимедійних засобів навчання при проведенні уроків виробничого навчання дозволяє майстру виробничого навчання поєднувати текстову, графічну, анімаційну, відео- і звукову інформацію. Одночасне використання кількох каналів сприйняття навчальної інформації дозволяє підвищити рівень засвоєння навчального матеріалу. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій забезпечує такі результати: вміння працювати з інформацією, розвиток комунікативних, творчих здібностей учнів, формування логічного та модульно-рефлексивного мислення, підвищує ступінь наочності; посилює мотивацію навчання і, як наслідок — підвищує інтерес до професії, в тому числі і за рахунок привабливості комп’ютерної техніки.

Untitled-8

Скажи мені – і я забуду,
Покажи мені – і я запам′ятаю,
Дай мені діяти самостійно – і я навчусь.
( Давньокитайська мудрість )
Під таким гаслом проводить уроки виробничого навчання майстер виробничого навчання Тимчук Г.Ю.
Саме Життя з усіма його радощами, хвилюваннями, тривогами, перемогами спонукає до виконання окремих ролей, так чому б цей природний вид діяльності не використовувати на уроках виробничого навчання. Майстер виробничого навчання Тимчук Г.Ю. віддає перевагу нестандартним урокам, особливо у формі рольової гри, яка вимагає від учнів прийняття конкретних рішень у проблемній (виробничій) ситуації в межах ролі. Рольові ігри вигідно відрізняються від інших методів навчання тим, що дозволяють учням бути причетними до опрацювання теми, яку вивчають, дають можливість їм як би «прожити» деякий час у ролі когось іншого, спробувати свої сили в конкретних життєвих ситуаціях.

Інноваційний проект «Сучасна модель ліцею як школи сприяння здоров’ю»

Передумови проекту.

Педагоги ліцею поставили за мету створити заклад, який буде затишним, наповнений добром, радістю, сердечністю, любов’ю. це школа духовного і фізичного здоров’я. Школа творчої самореалізації педагогів та учнів. Школа життєрадісності, оптимізму і успіху.

Місія такого закладу – «Вчитися, іскритися, творити, щоб жити!».

Стартовим майданчиком для діяльності педколективу ліцею у напрямку формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя стала порівнююча динаміка стану здоров’я підлітків, діагнози їх захворювань. Ми дійшли висновку, що останніми роками зросла кількість підлітків з нервовою патологією, захворюванням опорно-рухового апарату, збільшилася кількість підлітків хворих на органи травлення, серцево-судинної системи, ЛОР-захворювання. Отже, адміністрація ліцею і методична рада дійшли висновку, що необхідно розробити і реалізувати комплексну систему заходів, направлених на збереження, зміцнення, формування здоров’я педагогів і учнів.
Так було здійснено перший крок до створення сучасної моделі навчального закладу –школи сприяння здоров’ю в умовах інтенсивного використання новітніх інформаційних технологій навчання, виховання здорової творчої особистості.
В ліцеї була створена творча група, яка ретельно продумала етапи дослідження проблеми та зміст діяльності. Зберегти здоров’я підлітків дозволить не тільки медико — профілактична діяльність, але і здоров’язберігаюча організація всього освітнього процесу під девізом: ОБЕРИ ЖИТТЯ!
В березні 2012 року творча група ліцею у складі заступника директора з навчально-виховної роботи Решетнікової С.В., практичного психолога Кучиної Т.О. та соціального педагога Устич А.О. підготувала матеріали учасника Всеукраїнського конкурсу – захисту сучасної моделі навчального закладу «Школи сприяння здоров’ю», де просліджується динаміка розвитку ліцею як «Школи сприяння здоров’ю» протягом останніх 3-х років.

Характерною рисою педагогічного колективу ліцею є здатність до оновлення та відкритість нового. Використання інноваційних технологій дозволяє педагогам ліцею працювати творчо, постійно перебувати у пошуку нових форм і нетрадиційних методик здійснення навчально-виховного процесу.

Здоров’я – це комплексне поняття,
яке має значно ширший зміст, ніж
ми завжди вкладаємо в нього; це
стан повного фізичного, духовного
і соціального благополуччя, а не лише
відсутність хвороб або фізичних вад.
«РІВНИЙ — РІВНОМУ»

Метод «рівний рівному»- це надання та поширення достовірної соціально значимої інформації через довірче спілкування на рівних, в рамках організованої (тренінги, акції тощо) та неформальної роботи (спонтанне спілкування з підлітками), яку проводять спеціально підготовлені підлітки.

Методика «рівний — рівному» включає в себе:
• підготовку педагогів – тренерів для організації навчання підлітків;
• підготовку підлітків – інструкторів для просвітницької діяльності в середовищі ровесників;
• організаційний та методичний супровід педагогами – тренерами проведення підлітками – інструкторами занять, акцій.

З 2007 року в ліцеї впроваджується просвітницька програма «Рівний — рівному» щодо здорового способу життя, яка говорить про те, що набуття і закріплення соціального досвіду та життєвих установок, які стосуються здорового способу життя та безпечної поведінки, більш ефективно в процесі спілкування підлітків між собою.
Учні із задоволенням приймають участь у тренінгових заняттях «Я та інші», «Спілкуватися – це здорово», «Вчимося розуміти та поважати інших» тощо.
Практичний психолог Кучина Т. О. підготувала підлітків – інструкторів, які самостійно проводили тренінгові заняття з учнями І курсу.